Pro vaše uživatelské pohodlí, využívají tyto webové stránky soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie.

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 390 Kč
skladem
Naše cena 790 Kč
skladem

KONTAKTY

Zdravi-krasa.cz
Benátská 5
Praha 2 - Nové Město
tel: +420 776 467 616
info@zdravi-krasa.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Vše o nákupu » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží v internetovém obchodu provozovaném na webové adrese www.zdravi-krasa.cz nebo jiným způsobem komunikace na dálku (např. telefonicky, emailem).

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je PaedDr. Eva Hynková, Pod Svahem 586/28, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ 62564285, DIČ CZ6758190549 - plátce DPH (dále také jako prodávající, dodavatel) a kupujícího (dále také jako zákazník, spotřebitel, odběratel).

3. Použití ilustrativních obrázků, grafiky či textů použitých prodávajícím na jeho internetového obchodu je možné pouze s jeho souhlasem.

4. Zákazník zasláním objednávky tj. uzavřením spotřebitelské smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

 

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2. Prodávající je osoba vykonávající činnost na základě živnostenského zákona, kterým je PaedDr. Eva Hynková, Pod Svahem 586/28, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ 62564285, DIČ CZ6758190549 - plátce DPH , email: info@zdravi-krasa.cz, číslo účtu pro platby z ČR: 2200396600/2010 vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu pro platby ze Slovenska: 2200396600/8330 vedený u Fio banky, a.s..

3. Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami a dále pak novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, dále rámcovou smlouvou o prodeji výrobků a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) Na podnikatele se však nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek, které obsahují pravidla shodná s ustanovením zákona vztahujícího se pouze na spotřebitele (např. nárok na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy bez důvodu.

 

Koupě zboží

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání  objednávky zákazníkem. O úspěšném doručení objednávky na adresu prodávajícího bude zákazník informován e-mailem nebo jinou vhodnou formou (telefonicky, osobně).

2. Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

3. Technický způsob vytvoření objednávky a informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a jeho technického uspořádání. Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a zároveň k samotnému uzavření kupní smlouvy.

4. Kupní smlouva může být uzavřena i jiným způsobem dle občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího.

5. Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a bez dohody obou stran ji nelze zrušit.

 

Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky a jejím následným automatickým potvrzením.

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a tím vzniklou kupní smlouvu nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není momentálně k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a vyplývající smluvní vztah se řídí právem České republiky.

 

Kupní cena a podmínky dodání zboží

1. Kupní cena a zvláštní informace o zboží (jeho složení, rozšířené záruce, doby použitelnosti, zvláštnostem v dodání atd.) jsou uvedeny v katalogu zboží v internetovém obchodu. Není-li uvedeno jinak, cena je uvedena v českých korunách včetně DPH.

2. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.

3. Není-li dohodnuto jinak, platí se zboží  bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku.

4. Zboží je dopravováno běžně užívanými dopravci. Konkrétního dopravce si může kupující zvolit v průběhu objednávky. Doprava objednaného zboží za částku vyšší než-li 3000,- Kč včetně DPH a o celkové hmotnosti nižší než-li 50kg je zdarma.

5. Přepravní hmotnost je uvedena u každého zboží. Cena za dopravu se zobrazí v průběhu objednání zboží s tím, že další balné se neúčtuje. Ve zcela výjimečných případech sdělí cenu za balné prodávající kupujícímu při zaslání závazného potvrzení objednávky nebo bezprostředně poté.

6. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla do dvou pracovních dnů. O prodlevě v dodání je zákazník informován prodávajícím bezprostředně poté co se prodávají dozví o překážce. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání či přesáhne-li doba od objednání zboží sedm pracovních dnů, aniž by byla objednávka ze strany prodávajícího potvrzena, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno.

7. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží (např. řádné označení domu a zvonku, poskytnutí svého aktuálního telefonní čísla).

8. Výměna zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách či v zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.

9. Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené v internetovém obchodu. Obrázky k tomuto zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled se však může lišit u jednotlivého zboží v detailech, barevné kombinaci a podobně. Nesoulad detailů na zboží, v barvě apod. není důvodem k reklamaci zboží.

10. Platnost informací o zboží a cenách se vztahuje pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je vždy uvedena na obalu zboží.

11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Reklamace – rozpor s kupní smlouvou

1. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2. Kupující je povinen zboží po převzetí co nejdříve zkontrolovat a případné další vady uplatnit neprodleně u prodávajícího. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána.

3. O reklamaci je s kupujícím sepsán reklamační protokol. Při neoprávněné reklamaci si může prodávající účtovat vynaložené nezbytné náklady na posouzení reklamace, zpravidla 500,- Kč. Daňový doklad nahrazuje záruční list. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejdéle do 30-ti dnů od jejich uplatnění kupujícím.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, o čemž je dle zákona informován. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží např. následně částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

3. Prodávající je povinen vrátit všechny penežní prostředky, na které má spotřeitel nárok, do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ale prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Náklady spojené s vrácením zboží hradí nakupující.

5. Zboží vracejte na adresu Image studio,  Benátská 5, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@zdravi-krasa.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Ochrana osobních údajů

1.Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Spotřebitel registrací nebo uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy na dobu neurčitou, respektive až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 3. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3.Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2012.